מדיניות הפרטיות באתר 

השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו
נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

מטרתו של עמוד זה היא להסביר את מדיניות הפרטיות באתר (להלן "המדיניות") של חברת אבוט מעבדות רפואיות בע"מ והחברות הקשורות ו/או המסונפות לה (להלן, ביחד ולחוד: "החברה" או "חברת אבוט") ובין היתר, את האופן שבו החברה משתמשת במידע הנמסר לה על ידי הגולשים באתר או במידע שנאסף על ידי החברה בעת השימוש באתר. לצורך המדיניות, מידע פרטי הוא מידע שבאמצעותו אפשר לזהות אותך, ושמוגש ו/או נאסף באתרי החברה (להלן: "מידע פרטי ("דוגמאות למידע פרטי: שמך, כתובת האי-מייל שלך, ומספר הטלפון שלך. אלא אם צוין אחרת, המדיניות לא חלה: (א) על מידע שנאסף אודותיך בעת שלא השתמשת באתר באופן מקוון; (ב) על מידע שנאסף מאתרי החברה אשר אינם מפנים למדיניות, כולל אתרי החברה אשר קישור אליהם מופיע באתר זה (למשל: קישור לאתר סימילאק מבית אבוט); (ג) על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות.

השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. נא לקרוא מדיניות זו לפני שתמסור
כל מידע באתר.

"קוקיות "(Cookies)

באתר החברה נעשה שימוש ב-"קוקיות" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה לאימות פרטים, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, ולצרכי אבטחת מידע. קוקיות הינם קבצי טקסט אשר יוצר הדפדפן לבקשת שרת האתר. חלקן של הקוקיות פוקע עם סגירת הדפדפן וחלקם מאוחסן על גבי הדיסק הקשיח של מחשבך. במידה ואינך מעוניין בקבלת הקוקיות, ניתן למנוע זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן מחשבך. כן ניתן למחוק קוקיות שנשמרו במחשבך. לביצוע פעולות אלה יש להיעזר במידע העזרה שניתן במסגרת דפדפן האינטרנט המותקן במחשבך. עם זאת, יש לזכור כי מחיקת הקוקיות או הפסקת קבלתן עלולה למנוע גישה לדפים ולשירותים מסוימים באתר, ובאתרי אינטרנט אחרים. מחיקתם של הקוקיות כוללת מחיקת שמות משתמש, פרטים וסיסמאות שייתכן וברצונך לשמור.

באתר החברה נעשה שימוש גם במשואות אינטרנט (נקראים גם קבצי פיקסלים או תגי אינטרנט) העוזרים לחברה לזהות קוקייה ייחודית על הדפדפן שלך. דפדפן האינטרנט שלך מעביר באופן אוטומטי לאתרי החברה חלק מהמידע הבלתי מזוהה הזה, כגון כתובת האתר האחרון שגלשת בו וגרסת הדפדפן שבו המחשב שלך משתמש.

טכנולוגיות איסוף מידע פאסיביות אלו יכולות לשפר את שימושך באתרי החברה מכיוון שהן מאפשרות לחברה לספק שירות טוב יותר, התאמה אישית של אתרי החברה בהתבסס על העדפותיהם של הלקוחות, ליצור חישובים סטטיסטים, לנתח מגמות, לנהל ולשפר את אתרי החברה. ייתכן שחלקים מסוימים של אתרי החברה לא יהיו זמינים לך מבלי לנצל טכנולוגיות איסוף מידע פאסיביות אלו. מידע הנאסף באמצעות אמצעים אלו לא יכול לשמש כאמצעי זיהוי מבלי לחברם עם מידע מזהה נוסף, והחברה לא תחבר מידע מזהה נוסף עם המידע הנאסף באמצעות אמצעים אלו.

כמו כן, החברה תשתמש בקוקייה, המכילה כאמור מידע בלתי מזהה, על מנת לקדם את פרסום החברה במסגרת תוצאות חיפושיך במנועי החיפוש השונים, /ואו ועל מנת לקדם את פרסום החברה בבאנרים ובפרסומות שהנך נחשף אליהם תוך כדי גלישתך באתרים ברחבי רשת האינטרנט.

 "מידע פרטי"

אנו מאמינים בקשר ישיר עם לקוחותינו. החברה מעמידה לרשותך אפשרות לפנות אליה עם כל שאלה או תלונה לגבי מוצרי ושירותי החברה, באמצעות לשונית "צור קשר" באתר. החברה לא תאגור מידע זה במאגר מידע, ותשתמש בו אך ורק על מנת לוודא כי הגורם המוסמך בחברה יצור עמך קשר לגבי פנייתך.

אבטחת מידע

באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר, וזאת במטרה לצמצם חדירה לא רצויה למחשב האתר. פעולות אלו אינן מספקות הגנה מלאה ולכן החברה אינה מתחייבת כי המידע, האתר והשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם. לכן, החברה ממליצה לך להיזהר כאשר אתה מעביר מידע דרך האינטרנט, ולא להעביר לחברה מידע רגיש דרך האתר. החברה אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים לא מאושרים לא ישיגו גישה למידע שלך, ולכן כאשר אתה מעביר מידע לאתרי החברה יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בעברת המידע כאמור. ייתכן כי יופיעו באתרי החברה קישורים אשר יעבירו אותך לאתרים של צד-שלישי. אנא בדוק את מדיניות הפרטיות של אתרי צד-שלישי אלה, לפני שאתה מוסר מידע לצד-שלישי.

שינויים במדיניות הפרטיות

מבלי לגרוע בזכויותיך על פי הדין החל, החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו, כדי שישקפו שינוים טכנולוגיים, משפטיים, רגולטורים או עסקיים. במידה ותבצע החברה שינויים מהותיים בהוראות מדיניות פרטיות זו שעניינן השימוש במידע שמסרת, החברה תודיע לך על כך באמצעות שינוי תאריך הכניסה לתוקף של המדיניות המופיע בקצה העליון של עמוד זה.